Публикации

ОРУЕЛ ОЖИВЯ В СЕВЕРНА КОРЕЯ

БЪЛГАРСКОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ИМИГРАНТА

ЗА ЦИГАРИТЕ И НЕВЪЗМОЖНОТО ЗДРАВЕ НА ОБЩЕСТВОТО НИ

Дръж се, земьо, мораториум те пази... от чужденци...

СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ПЛАСТМАСИ НА КРАКРА ПЕРНИШКИ

Кратки училищни за... училището

ДА ХВАНЕШ ПАПУНЯК, ДА ИЗЛЮПИШ КУКУВИЧЕ

КРАТКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЗРЕНИЯ... С ЛЕНИН НА ЗАДЕН ПЛАН

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АБСУРДА

ИЗБОРИТЕ НА АБСУРДА В ПАРИЖ

САРКО СЛЕДСТВЕН!