Публикации

САРКО СЛЕДСТВЕН!

ЗА ЕДНА ИЗГОРЯЛА ГУМА

РАЗМИСЛИ ЗА СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ И НЯКОЛКО ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ МАРИН РАЙКОВ

РОКЪТ СКЪСА СТРУНА - АЛВИН ЛИЙ СИ ОТИДЕ

ПАРИЖ, ТРЕТИ МАРТ, ТЪРЖЕСТВОТО НА СЛУЖБОГОНЦИТЕ

ПОСЛУШНОТО МЪЛЧАНИЕ НА МЕДИИТЕ

МОЯТ НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ - ПЛАМЕН ГОРАНОВ

КРАТКИ БОЙКОВИ ПРОЗРЕНИЯ (ВИНАГИ КРАТКИ, НО НЕ ВИНАГИ ПРОЗРЕНИЯ)

ИЗГЛЕДИ ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО : ТАОРМИНА И ЕТНА