Публикации

МАШАЛЛА, БАБО, СЛУЧИХМЕ НА ШЕФКА!

КАТО ПИСТОЛЕТ В РЪЦЕТЕ НА ДЕТЕ...