Публикации

ДОКОЛКО БЪЛГАРИЯ Е ЗАЛЯТА ОТ МИГРАНТИ

ОРДЕН ЗА НЕЩАСТИЕ, ОТ БЛАГОДАРНИТЕ МЕРЗАВЦИ

Трепери, българино!

Цар Тиква

СТРУВА ЛИ СИ ДА СЕ УДАВИМ В БИРА