Публикации

КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА СЪЧИНЯВАНЕ НА СВЕТОВНИ КОНСПИРАЦИИ

... А РЪЦЕТЕ ИМ ЕДНИ ТАКИВА КЪРВАВИ, КЪРВАВИ!