За криминала Нено Димов, сътворил водната криза в пернишко

Трижди ура за министър Нено, запалил фитила на най-голямата санитарна криза в България за последните 30 години!
За подобно криминално нехайство в цивилизованите страни се подават оставки и се отива на съд, а в по-нецивилизованите разстрелват. В България - нищо. България не е страна, а територията на Нено и Неновци.
За жалост водата е само част от проблемите на Перник, който се слави също така като най-замърсен с фини прахови частици град в ЦЯЛА ЕВРОПА! Целогодишно перничани дишат отровите не само на промишлеността, но и на превърналите се в инсинератори пещи на ТЕЦ-а. И всичко това става с благословията на правителството.
На министър Нено хич не му дреме. Важното за него е приятелчетата, дето държат големите промишлени предприятия, да бичат кинти и да цакат комуто трябва. Па ако ще цял Перник да изгние в отрови и гнилоч.

Коментари