Изгледи от Париж

Малко снимки от сайта на 
National Geographic.

Коментари