СВОБОДАТА ВОДИ НАРОДА


« Liberté, liberté chérie… »


Вярвам в Доброто начало,
вярвам в демокрацията и в желанието на хората да живеят заедно в общество, подчинено на законите на разбирателството,
вярвам в равенството и братството,
вярвам в Човешките права.

И вярвам в свободата на човешкия дух, за която си заслужава да се живее и дори да се умре.


Вярвам във висшата значимост на свободата, защото свободата е основното човешко качество и няма никакво възможно изкупление за онзи, който самоволно се откаже от нея.
И никой няма право да разполага със свободата на хората, да я купува или да я продава.

Вярвам във всички тези човешки ценности и именно затова напуснах България – там не се чувствах свободен, не се чувствах човек. С баща ми взехме решението да заминем, когато демокрацията загуби битката в началото на 90-те години и когато стана ясно, че скитането в пустинята ще продължи още десетки години.

Емигрантският живот не можа да ме разсее от гражданските ми задължения – през цялото това време следя ставащото в България и редовно гласувам разумно и според убежденията си. Дори се считам за два пъти гражданин, защото гласувам в две различни държави и участвам в социалния живот на две страни. Но докато в едната страна чувствам силата на демократичната традиция, в България политическият живот е низ от разочарования и от кошмарни събития и персонажи.

Наблюдавайки изборното падение и униженията, на които хората се подлагат доброволно, както и лекотата, с която са готови да продадат гражданските си права, стигам до единственото възможно заключение – спасението се отлага за неопределено време.

Би било правилно да се доверим по въпросите на демокрацията на един от нейните основоположници – Томас Джеферсън. Според него хората, които са готови да загърбят част от свободата си, не заслужават да бъдат свободни. И в крайна сметка е прав – може пък наистина българинът не само да не иска, но и да не заслужава да свободата си.

Въпреки скептицизма си обаче утре отново ще съм верен на принципите си и ще гласувам, защото вярата е преди всичко надежда за по-добро.

С Бога напред!

Коментари